Přechod na Nový rok

Jednou z každoročních pravidelných činností je na konci školního roku procedura přechodu na nový školní rok, kdy dochází např. k povyšování tříd či vyřazování žáků 9. ročníku a absolventů.
Pokud se této činnosti obáváte, neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dotazy k této činnosti. Případně si u nás můžete tuto službu objednat, doporučujeme s měsíčním předstihem. Předpokládaná doba práce je 1 - 2 hodiny, základní hodinová sazba je 1200 Kč včetně DPH.


Sestavení rozvrhu školy na zakázku

Vhodným způsobem zejména pro úvodní zaškolení k modulu Rozvrh je využití asistence při sestavení rozvrhu vlastní školy. Tuto službu nabízí autoři a někteří autorizovaní konzultanti (znají program s jeho přednostmi i nedostatky). Pomohou uživatelům nastavit konfiguraci (např. pro správné rozvržení hlavních, vedlejších předmětů), seznámí je s jednotlivými kroky tvorby vedoucími až k výslednému rozvrhu.
Službu lze doporučit také všem, kteří si na tvorbu rozvrhu sami netroufají nebo mívají k rozvrhu zásadní připomínky (ze strany rodičů, inspekce).

Nápověda obsahuje nejen instrukce k obsluze, ale také popis strategie tvorby rozvrhu (se specifiky v systému Bakaláři).
Nápověda k zadání úvazků
Nápověda k modulu Rozvrh

Pořádáme rovněž klasická školení k zadání úvazků a k tvorbě rozvrhu.
Kurzy k tvorbě úvazků a rozvrhu

Může se hodit
Nápověda k zadání úvazků Více informací
Nápověda k modulu Rozvrh Více informací
Školení Více informací
Certifikovaní konzultanti Více informací
Ceník služeb Více informací