Ceník služeb nabízených školám


1. Bezplatné služby

Mailová podpora bez analýzy dat
Telefonická podpora v pracovní době 8–15 h bez vzdálené podpory TeamViewer

2. Placené služby

Základní hodinová sazba je 1200 Kč včetně DPH

Služby jsou zajišťovány pracovníky společnosti Bakaláři software s.r.o. nebo certifikovanými konzultanty.

A. Standardní služby

Analýza problému ze zaslaných dat
Možnost objednání telefonické podpory mimo pracovní dobu
Vzdálená podpora TeamViewer při řešení “běžných” problémů (tj. neuvedených v bodu Individuální nadstandardní služby)
Obnova dat ze zálohy
Certifikát *.bakalari.cz včetně nasazení

Platba nebude vyžadována, pokud problém nevznikl na straně školy.

B. Individuální služby

Objednávané položkově s předstihem až měsíc, cena bude dohodnutá předem při objednávce a posouzení složitosti zásahu.
Tabulka obsahuje nabídku služeb včetně orientačního času.

Služba Čas (hod)
Instalace a konfigurace webové aplikace*  1 - 2
Instalace SQL serveru, převod dat na SQL server*  1 - 4
Instalace systému Bakaláři vč. upgrade*  1 - 2
Import certifikátu - nasazení HTTPS  1/2
Převod dat z jiných systémů  1 - 4
Sloučení dat dvou škol do jedné databáze  1 - 4
Kontrola systému Bakaláři, vyčištění systému, zálohování  1 - 4
Přechod na nový školní rok  1 - 2
Tvorba rozvrhu na zakázku  1 - 10
Odevzdání dat matriky  1 - 4
Minimatrika  1 - 2
Tvorba sestav  nutno konzultovat
Nespecifikované požadavky  nutno konzultovat

* také součást služby PODPORA+


Platnost ceníku od 25. 4. 2016

Může se hodit
PODPORA+ Více informací
Certifikovaní konzultanti Více informací