Ceník služeb nabízených školám


1. Bezplatné služby

Mailová podpora bez analýzy dat
Telefonická podpora v pracovní době 8–15 h bez vzdálené podpory TeamViewer

2. Placené služby

Základní hodinová sazba je 1200 Kč včetně DPH

Služby jsou zajišťovány pracovníky společnosti Bakaláři software s.r.o. nebo certifikovanými konzultanty.

A. Standardní služby

Analýza problému ze zaslaných dat
Možnost objednání telefonické podpory mimo pracovní dobu
Vzdálená podpora TeamViewer při řešení “běžných” problémů (tj. neuvedených v bodu Individuální nadstandardní služby)
Obnova dat ze zálohy
Certifikát *.bakalari.cz včetně nasazení

Platba nebude vyžadována, pokud problém nevznikl na straně školy.

B. Individuální služby

Objednávané položkově s předstihem až měsíc, cena bude dohodnutá předem při objednávce a posouzení složitosti zásahu.
Tabulka obsahuje nabídku služeb včetně orientačního času.

Služba Čas (hod)
Instalace a konfigurace webové aplikace*  1 - 2
Instalace SQL serveru, převod dat na SQL server*  1 - 4
Instalace systému Bakaláři vč. upgrade*  1 - 2
Import certifikátu - nasazení HTTPS  1/2
Převod dat z jiných systémů  1 - 4
Sloučení dat dvou škol do jedné databáze  1 - 4
Kontrola systému Bakaláři, vyčištění systému, zálohování  1 - 4
Přechod na nový školní rok  1 - 2
Tvorba rozvrhu na zakázku  1 - 10
Odevzdání dat matriky  1 - 4
Tvorba sestav  nutno konzultovat
Nespecifikované požadavky  nutno konzultovat

* také součást služby PODPORA+


C. Služba PODPORA+

Pro maximální pohodlí při práci s Bakaláři si můžete k vybrané variantě systému přidat ještě odpovídající doplňkové služby v podobě nadstandardní technické podpory či odborné pomoci při obnově dat.
Díky službě PODPORA+ zdarma získáte:

 • Instalace SQL serveru
 • Analýza problému ze zaslaných dat
 • Telefonická podpora mimo pracovní dobu (po předchozí domluvě)
 • Přednostní odbavení telefonních hovorů při volání na linku naší podpory
 • Vzdálená podpora TeamViewer při řešení “běžných” problémů
 • Obnova dat ze zálohy
 • Certifikát *.bakalari.cz včetně nasazení
 • Nová instalace z CD nebo instalace upgrade Bakalářů, zásah je třeba v předstihu objednat na podpora@bakalari.cz
 • Zvýhodněné vstupné na bakalářské konference
 • Instalace webové aplikace včetně zprovoznění mobilních aplikací
 • WebChat

Platnost PODPORA+ je shodná s platností licence k programu.

D. Služby konzultantů

Cena zásahů a školení konzultantů je určena individuálně dle rozsahu a délky. Cena je sdělována při telefonické či písemné objednávce.

Může se hodit
Certifikovaní konzultanti Více informací