Evidence žáků a zaměstnanců, školní matrika

Evidence obsahuje osobní data žáků, průběžnou a pololetní klasifikaci, tisk vysvědčení. Připraveny jsou stovky nejrůznějších sestav. Uživatelé je mohou podle potřeby modifikovat nebo i doplňovat své vlastní sestavy. Tisk vysvědčeni je připraven pro většinu používaných blanketů (SEVT, OPTYS) s možností dalších úprav. Tiskové výstupy programu umožňují vést požadovanou pedagogickou dokumentaci (např. katalogové listy žáků) a vytvářet potřebné výkazy údajů ze školních matrik pro MŠMT, pro VZP apod.

V modulu Bakalář jsou předdefinovány datové struktury pro přijímací zkoušky a zápis do 1. ročníku, knihovnu, inventarizaci a další si mohou libovolně vytvářet sami uživatelé.

Přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku řeší evidenci uchazečů, umožňují zadat libovolná kritéria pro přijetí. Obsahují tisky pozvánek, výsledkových listin, rozhodnutí o přijetí a nepřijetí.

Knihovna umožňuje evidenci knih, umí načítat údaje o knižních titulech z Národní knihovny ČR. Obsahuje vyhledávací a výpůjční systém s propojením na žáky a zaměstnance školy.

Inventarizace je evidenční (nikoli účetní) program pro evidenci majetku. Obsahuje širokou škálu tiskových výstupů – inventury, seznamy dle místností atd. Inventury majetku lze provádět čtečkami čárových kódů.

Grafické zpracování klasifikace vytváří různé formy grafických přehledů prospěchu a zameškaných hodin. Z vytvořených grafů je dobře patrný vývoj prospěchu či zameškaných hodin žáka během studia. Různá srovnání průměrů ve třídách, skupinách a předmětech mnohé napoví i o vyučujících.

Může se hodit
Nápověda k Evidenci Více informací
Školní matrika Více informací
Nápověda ke klasifikaci Více informací
Klasifikace v grafech

Nadstavbová aplikace modulu Evidence žáků. 

Více informací
Vysvědčení

Vysvědčení, která nebyla v době distribuce upgrade k dispozici, je třeba (po jejich vydání) do programu doplnit.

Více informací
Modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, stejně jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Nápověda k modulu Bakalář

Přijímací řízení, knihovna, inventarizace

Více informací
Doplňkové aplikace

Spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací
Internetová žákovská knížka (webová aplikace) Více informací
Minimatrika

Pro malé základní školy

Více informací