Evidence žáků a zaměstnanců, školní matrika

Evidence obsahuje osobní data žáků, průběžnou a pololetní klasifikaci, tisk vysvědčení. Připraveny jsou stovky nejrůznějších sestav. Uživatelé je mohou podle potřeby modifikovat nebo i doplňovat své vlastní sestavy. Tisk vysvědčeni je připraven pro většinu používaných blanketů (SEVT, OPTYS) s možností dalších úprav. Tiskové výstupy programu umožňují vést požadovanou pedagogickou dokumentaci (např. katalogové listy žáků) a vytvářet potřebné výkazy údajů ze školních matrik pro MŠMT, pro VZP apod.

V modulu Bakalář jsou předdefinovány datové struktury pro přijímací zkoušky a zápis do 1. ročníku, knihovnu, inventarizaci a další si mohou libovolně vytvářet sami uživatelé.

Přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku řeší evidenci uchazečů, umožňují zadat libovolná kritéria pro přijetí. Obsahují tisky pozvánek, výsledkových listin, rozhodnutí o přijetí a nepřijetí.

Knihovna umožňuje evidenci knih, umí načítat údaje o knižních titulech z Národní knihovny ČR. Obsahuje vyhledávací a výpůjční systém s propojením na žáky a zaměstnance školy.

Inventarizace je evidenční (nikoli účetní) program pro evidenci majetku. Obsahuje širokou škálu tiskových výstupů – inventury, seznamy dle místností atd. Inventury majetku lze provádět čtečkami čárových kódů.

Grafické zpracování klasifikace vytváří různé formy grafických přehledů prospěchu a zameškaných hodin. Z vytvořených grafů je dobře patrný vývoj prospěchu či zameškaných hodin žáka během studia. Různá srovnání průměrů ve třídách, skupinách a předmětech mnohé napoví i o vyučujících.

Může se hodit
Nápověda k Evidenci Více informací
Školní matrika Více informací
Nápověda ke klasifikaci Více informací
Klasifikace v grafech

Nadstavbová aplikace modulu Evidence žáků. 

Více informací
Vysvědčení

Vysvědčení, která nebyla v době distribuce upgrade k dispozici, je třeba (po jejich vydání) do programu doplnit.

Více informací
Modul Bakalář

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, stejně jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Více informací
Nápověda k modulu Bakalář

Přijímací řízení, knihovna, inventarizace

Více informací
Doplňkové aplikace

Spisová služba, evidence úrazů, hospitace, finanční odměny žákům atd.

Více informací
Internetová žákovská knížka (webová aplikace) Více informací