ZN0004

při zápisu známek, v kartě žáka apod. hlášení "OLE error code. Třída není zaregistrována."

11/23/2005

Krátce

Při zápisu známek, v kartě žáka apod. hlášení typu "OLE error code. Třída není zaregistrována".

Popis

Zajistěte, abyste na daném počítači měli právo k zápisu do registrů a do adresáře Windows.
Vstupte do programu Evidence jako správce, v nabídce Nástroj volte Příkaz FoxPro, zapište a proveďte příkaz (přeneste jej přes schránku):

do app32\regbkdll.exe with .T.,.T.

Mělo by dojít k registraci knihoven (hlášení v pravém horním rohu).
Ukončete program Evidence a spusťte jej znovu.

Klíčová slova

ole registr zápis