ZN0021

při zápisu známek ve vyučovací skupině jsou přístupní všichni žáci třídy

1/3/2007

Krátce

Při zápisu známek dle úvazků se objevují všichni žáci třídy, přestože učitel vyučuje pouze jednu ze skupin.

Popis


V modulu Parametry systému aktivujte záložku Evidence a  nastavte přepínač Vztah úvazků a aktualizace předmětů do polohy prioritní úvazky.

Klíčová slova

známky skupina všichni žáci