ZN0022

na vysvědčení uvolněn, nehodnocen, hodnocen slovně, uznáno

11/26/2005

Krátce

Jak docílit, aby program na vysvědčení vytisknul "hodnocen slovně", "uvolněn", "uznáno", "nehodnocen".

Popis


V modulu Evidence zvolte Správce -> Palety známek, hodnocení prospěchu -> dodatkové známky.
Dodatkové známky pak lze použít při klasifikaci  (např. S-hodnocen slovně, U-uvolněn, Z-uznáno, N-nehodnocen).
V případě uvolnění z předmětu (např. z tělesné výchova ze zdravotních důvodů) nebo pokud je klasifikace uznána z předchozího studia (např. na jiné škole), vložíme poznámku k uvolnění resp. poznámku k uznanému předchozímu vzdělání (v kartě žáka - matrika - specifické údaje - záložka: klasifikace, vysvědčení).
Vložená poznámka s upřesněním pololetí a předmětů, kterých se týká, slouží nejen pro tisk vysvědčení, ale také pro vynechání žáka ze zápisu absence v Třídní knize.
Viz též: https://bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0077

Klíčová slova

vysvědčení uvolněna nehodnocena slovně slovní uznáno