ZN0025

na vysvědčení jiné číslo třídního výkazu než v kartě žáka, jiný počet let docházky, chybně třídní učitel, jiný vzdělávací program než u třídy apod.

1/24/2008

Krátce

Jeden z následujících problémů:
a) žák je v evidenci (není mezi zrušenými), přesto se nenabízí pro zápis pololetní klasifikace, nebo naopak je zahrnut do pololetní klasifikace třídy, přestože byl z evidence vyřazen během pololetí
b) v kartě žáka bylo opraveno číslo třídního výkazu, na vysvědčení a v přehledech prospěchu se stále tiskne původní
c) u třídy byl změněn třídní učitel (např.doplněn titul), IZO, školní vzdělávací program apod., na vysvědčení se tiskne původní

Popis

Nejprve upozornění:
  IZO, vzdělávací program, čísla v třídním výkazu apod. je třeba aktualizovat na začátku školního roku, jsou totiž součástí elektronicky sbíraných dat ze školní matriky.

Nyní k samotnému dotazu:
  Na konci každého pololetí musí systém zaznamenat (pro tisk vysvědčení a přehledy prospěchu) IZO a vzdělávací program třídy, kdo byl ve třídě třídní, kteří žáci patřili do třídy, jaká byla jejich katalogová čísla, počet let docházky apod. Zápis (do tzv. historie) provede procedura uzávěrka pololetí (nabízí se pár dní před klasifikací). Tisk přehledů prospěchu a vysvědčení pak již vychází z těchto údajů.
  Dojde-li po uzávěrce ke změnám v uvedených skutečnostech (daného pololetí), je třeba opravit i údaje v historii tříd, resp. na záložce Historie v Kartě žáka.
  Jedná-li se o více změn, proveďte znovu uzávěrku pololetí s volbou přepsat dříve zapsané údaje (ve Společném prostředí v nabídce Správce, Nový školní rok..).
  V jednotlivých případech lze opravit v historii tříd resp. na záložce Historie v Kartě žáka odpovídající údaje v řádku a sloupci pro aktuální pololetí.

Případ a) může také nastat, plní-li např. žák povinnou docházku v zahraničí (zjistíme pohledem do matrik v nabídce data, zobrazení dat). V tom případě použijeme tlačítko se symbolem EU (při klasifikaci zpřístupnit žáky s jiným způsobem docházky).

Klíčová slova

vysvědčení chybí jiný jiné třídní číslo třídního výkazu docházka docházky vzdělávacího historie uzávěrka pololetí