ZN0032

nelze vstoupit do obecné databáze Bakalář (přijímací zk., inventarizace atd.)

4/12/2017

Krátce

Do aplikace nelze vstoupit, objeví se hlášení "Databáze není platná", "Primární klíč nenalezen", "Nelze vytvořit zpětné propojení" apod.

Popis

Nejprve zálohujte data příslušné aplikace (příslušný podadresář adresáře bakalari\evid\s1 - zálohujte v operačním systému, pozor na dlouhá jména souborů).

Použijte označené menu:


a zvolte aplikaci, která má být opravena.

Spusťte aplikaci a v nabídce Správce proveďte Ošetření a náprava dat - ta by měla skončit úspěšně bez varujících hlášek.
Neodstraní-li se problém touto cestou, konzultujte na podpora@bakalari.cz.

Klíčová slova

databáze aplikace vstoupit primární klíč zpětné propojení