ZN0033

v přidělených bodech se neprojeví změna kritérií přijímacích zkoušek

11/26/2005

Krátce

V "Předefinování podmínek přijímacích zkoušek" jsem změnil kritéria. Přidělené body u žáků však zůstaly nezměněny.

Popis

Při uložení nových kritérií přijímacího řízení (nabídka Předefinování přijímacích zkoušek) jsme dotázání, zda chceme předefinovat operace s daty, obrazovky a sestavy. Vhodné je odpovědět ano, jinak budete muset úpravy provést sami. Po předefinování operací (které slouží k vyhodnocení bodů za výsledky na ZŠ a přijímací zkoušku) však nedojde automaticky k provedení těchto operací. To je třeba provést v nabídce Data, Operace s daty - Provedení operace nebo též volbou v nabídce Zkoušky - Vyhodnocení umístění a přijetí.

Klíčová slova

změna kritérium kritérií přijímací zkoušky přidělené přidělených body bodech