ZN0034

žák bude přijat bez zkoušek

11/26/2005

Krátce

Jak zapsat u žáka, že byl přijat bez zkoušek.

Popis

Volte v nabídce Zkoušky Zápis osobních údajů+ZŠ. Umístěte kurzor do kolonky "výsledek přijímacího řízení", rozbalte číselník pomocí Ctrl+M a vyberte požadovanou možnost.

Jinou možností je nadefinovat operaci, která vyplní položku VYSL_P_R - (výsledek přijímacího řízení) kódem "61" (přijat na SŠ bez přij. zkoušky - výborný prospěch na ZŠ), samozřejmě pouze u žáků splňujících jistou podmínku.

Klíčová slova

výsledek přijímacího řízení přijat bez zkoušek