ZN0035

obecná obrazovka - karta

1/9/2006

Krátce

K čemu slouží v nabídce "Data" volba Práce v obecné obrazovce.

Popis

Položka "Práce v obecné obrazovce" v nabídce Data se nachází ve všech modulech programu Bakalář. Jedná se o kartu (žáka, knihy apod.)
Obecnou obrazovku lze nadefinovat v nabídce Správce - Tvorba obrazovek.
V přijímacích zkouškách to však nemá zpravidla opodstatnění, uživatel jistě vystačí se dvěma nadefinovanými dialogy pro zápis dat (volají se v nabídce Zkoušky).

Klíčová slova

obecná obecné obrazovka obrazovce karta