ZN0038

hodiny označené absencí učitele nejsou v nabídce pro suplování

11/27/2005

Krátce

V suplování nejsou všechny hodiny označené absencí učitele.

Popis

Označíme-li hodinu učitele absencí, ale přesto se neobjeví mezi hodinami, které se mají suplovat, je to zřejmě způsobeno chybným výběrem tříd v nabídce Změny v rozvrhu - Suplování (na záložce Suplovat hodiny u tříd).

Pokud se hodiny dají odsupovat, avšak některé z nich chybí v tiskové sestavě, bude zase pravděpodobně chybný výběr tříd, pro které se sestava tiskne.

Klíčová slova

suplování všechny hodiny absence absencí učitele