ZN0042

překročení počtu přespočetných hodin v daném období

11/27/2005

Krátce

Jak pohlídat překročení 4 hodin s příplatkem (nad základní úvazek plus suplování, které není za odpadlou hodinu) za jeden týden.

Popis

V modulu Suplování je třeba v nabídce Služby - Automatická kontrola počtu hodin nastavit období pro evidování hodin suplování na týden a hodnotu položky součet placeného suplování a nadúvazkových hodin překročí.. na  4 (předpokladem je zadání hodin nad základní úvazek v modulu Rozvrh). Program pak vypíše upozornění při pokusu zadat suplování 5. hodiny (v součtu s nadúvazkovými), případně vypíše přehled učitelů s překročeným počtem hodin hned při spuštění programu.

Klíčová slova

překročení počet počtu přespočetné přespočetných hodiny období týden