ZN0049

v inventarizaci v sestavě Sumarizace dle MÍSTNOSTI chybějí názvy některých místností a jmen odpovědných osob

1/4/2006

Krátce

V modulu Inventarizace se v sestavě Sumarizace dle MÍSTNOSTI (v inventurách) objeví zkratky místnosti a pouze u některých místností název a u některých i jméno odpovědné osoby.

Popis

ad název:
 V editaci sestavy poklepejte na objekt _mistnos.nazev a zaškrtněte „roztáhnout s přesahem“.
ad správce:
 V uvedené sestavě se tiskne správce místnosti z číselníku místností a nikoli „zodpovědná“ osoba z karty inventarizace.

Klíčová slova

inventarizace sumarizace místnosti místností odpovědná odpovědné osoba osoby