ZN0054

přihlášky na SŠ, VOŠ, VŠ

2/3/2014

Krátce

Jak evidovat školy, na které se žák hlásí. Jak tisknout pro žáky přihlášky na více SŠ. Jak řešit zápisový lístek (pro SŠ).

Popis

Údaje o školách, na které žák podává přihlášky, se zadávají na kartě žáka, záložce Matrikanásledné vzdělávání, uvádět lze až tři školy (dle zákona č. 243/2008).

Tisk přihlášek realizujeme v nabídce sestavy – další sestavy.
Program obsahuje formuláře přihlášek na střední školu i formulář pro zápisový lísek (dle vzoru z vyhlášky 394 ze dne 17.10.2008). Případně je třeba v dialogu tisku původní sestavy přihlášek smazat nebo přejmenovat, pak kliknout na tlačítko Import z instalace a zde označit nové sestavy (přihlášky s datem vytvoření 23.9.2008 nebo novějším, zápisový lístek z 12.11.2008 či novější).

Při vlastním tisku lze nastavit, zda tisknout přihlášky pro všechny vyplněné školy (1,2,3) nebo jen pro vybranou školu (např. dotisk pro 2).
Chceme-li tisknout přihlášku bez názvu školy (jen s vyplněnými osobními a klasifikačními údaji) nastavíme nejprve filtr (např. na třídy 9.roč.), pak teprve realizujeme tisk sestavy, přičemž v parametrech nevyplníme žádné číslo školy (smažeme hodnoty 1,2,3 na řádku odpovídajícího parametru). V tomto případě nemusí být v kartě žáka (Matrikanásledné vzdělávání) IZO vyplněno. Žáci si dle potřeby přihlášky namnoží a název školy a oboru doplní.

Poznámky:

Přihlášky lze při nastavení parametru „Tisk na formulář SEVT“ na „N“ tisknout na obyčejný kancelářský papír, a nebo při nastavení parametru „A“ do formulářů např. "SEVT 49 149 ..." pro SŠ resp. "SEVT 49 147 ..." pro talentové zkoušky atd.

Klasifikace na přihlášce se uvádí za poslední dva ročníky. U žáka 8. ročníku, který jej opakuje, se uvádí 7. a 8. ročník. Nikoliv poslední dva roky (8. ročník, který žák opakuje, a znovu 8.ročník v aktuálním školním roce). V programu je to nastaveno správně (konzultováno na MŠMT). Na přihlášce pro talentové zkoušky je klasifikace za 7. a 8. ročník.

Zápisové lístky je třeba tisknout na formuláře SEVT s vodotiskem a jednoznačným znakem. Proto se parametr „Tisk na formulář SEVT“ nezadává, tisk je vždy bez podkladu (s výjimkou tisku z náhledu, který je včetně neskenovaného podkladu).

Evidenci vydaných zápisových lístků je vhodné udělat jednoduše formou seznamu žáků, kde pro každého žáka vypíšete číslo formuláře a datum vydání proti podpisu zákonného zástupce. Chcete-li evidovat číslo zápisového lístku v programu na kartě žáka, doporučujeme využít poznámku na záložce matrika, následné vzdělání.
Zvláštní položka pro tento údaj nebyla v programu zavedena.

V modulu Přijímací zkoušky lze evidovat přijetí zápisového lístku (ovlivňuje přenos přijatých žáků do Evidence).

Klíčová slova

škola školy hlásí přihláška přihlášky SŠ konzervatoře nástavba nástavby VOŠ VŠ