ZN0063

další kola přijímacího řízení

5/21/2019

Krátce

Jak v programu řešit další kola přijímacího řízení, která může ředitel školy vyhlásit po ukončení prvního kola (k naplnění předpokládaného stavu žáků dle NŠZ § 60 odst. 8).

Popis

V modulu Přijímací zkoušky nabídka Zkoušky vyplníme počet termínů přijímacího řízení v části Předefinování podmínek přijímacích zkoušek.

Klíčová slova

termíny kolo kola přijímacího řízení zkoušky