ZN0066

vyplňování formulářů pro ruční vedení pedagogické dokumentace (např. katalogových listů SEVT)

11/11/2011

Krátce

Vedení školy trvá na ručním vyplňování katalogových listů v papírové podobě. Jak do nich vytisknout zadané osobní údaje z Evidence, vyučovací předměty z učebních plánů apod.

Popis

Ruční vyplňování údajů v papírové podobě mívá zpravidla ten nepříjemný vedlejší efekt, že se v průběhu času rozchází s daty v počítači (rozhodujícími pro další vykazování). Jde o zcela zbytečné zdvojování práce, často si navíc člověk není jist, jestli doplnil změněný údaj tam i tam…
Z tohoto důvodu jsou v Bakalářích připraveny spíše formuláře "výstupní" (vysvědčení, formuláře pro ČSSZ apod.). Naopak formuláře pro katalogové listy SEVT, jejichž vyplňování v této podobě není již několik let povinné, neboť je plně nahrazují výstupy z programu, v Bakalářích standardně nejsou.
Sestavy, které nejsou standardní součástí Bakalářů, lze vytvářet formou editace uživatelem nebo si je lze objednat na zakázku (viz http://www.bakalari.cz/Static/makerepo).


Tiskopisy SEVT jsou obecně určeny pro ruční vedení dokumentace.


Například:

     Sestava pro dvoulist s úvodními údaji o třídě ("košilka" pro katalogové listy jednotlivých žáků třídy) přesně v této podobě připravena není.
   Nahrazují ji ovšem v podstatě dvě sestavy:
  "Předměty s vyučujícími - příloha tř.v. " (Spol.prostředí - sestavy - obecné s úvazky)
  "Kompletní seznam třídy+historie pohybu za docházku" (Evidence - sestavy - sestava reports - historie pohybu žáků)

Klíčová slova

tiskové sestavy katalogový katalogové listy SEVT pedagogická pedagogické dokumentace