ZN0075

"souvislé vyučování" v rozvrhu

6/12/2006

Krátce

Program ohlásil, že je třeba obsadit hodinu souvislého vyučování. Přitom jsou v hodině již nasazeny dvě skupiny Aj a Nj, takže by žádný žák třídy neměl mít tuto hodinu volno (skupiny jsou definovány výčtem žáků).

Popis

Algoritmus, který hlídá, aby v rozvrhu nevnikly „díry“ (někteří žáci by se danou hodinu neučili), vyhodnocuje obsazení hodiny všemi žáky třídy nikoli na základě výčtu žáků ve skupinách, ale na základě existence další skupiny, kterou lze do této hodiny nasadit. Existuje-li skupina, která je disjunktní s oběma (resp. všemi) nasazenými, program z toho usuzuje, že daná hodina ještě není obsazena všemi žáky.
Pravděpodobně tedy bude taková skupina existovat, přestože to není reálně možné. Např. skupina definovaná bez výčtu žáků, u které nebyla disjunktnost správně stanovena ručně.

Klíčová slova

souvislé souvislý disjunktní