ZN0076

vyplnění rodného čísla u cizinců

11/16/2007

Krátce

Jaké rodné číslo zadat u cizinců (není-li vyplněno, nelze editovat datum narození, ani zadat, zda se jedná o chlapce či dívku).

Popis

Pro předávání dat z matrik je stanoveno, že rodné číslo musí být zadáno takto: u osob, kterým dosud nebylo přiděleno, se rodné číslo „vypočte“ dle data narození a pohlaví, za lomítko se uvede „X“+trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou (viz www.UIV.cz).
Tedy např. pro dívku narozenou 25. 7. 1998 bude prvních šest znaků: 985725, pak /X001 resp. /X002 atd.

Poznámka: RČ přidělené zdravotní pojišťovnou pro účel školní matriky použít nelze.

Klíčová slova

rodné narození pohlaví cizinec cizince cizinců