ZN0080

klasifikace žáků dle § 38 (školní docházka v zahraničí), § 41, § 42

1/24/2008

Krátce

Jak zahrnout žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí (resp. s individuálním vzděláváním či mentálně postižené) do klasifikace třídy pro zápis známek, tisk přehledů prospěchu a vysvědčení.

Popis

  Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením dle § 42, individuální vzdělávání dle § 41 a plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole dle § 38 - zaevidujeme v záložce matrika, specifické údaje.
  Aby se takto evidovaní žáci nezobrazovali v běžných operacích (seznamy apod.), přeřadíme je do zrušených záznamů (důvodem je pouze „jiný“ způsob plnění povinné školní docházky).
  Při zápisu známek, tisku přehledů prospěchu a tisku vysvědčení tříd jsou tito žáci skryti, i když nejsou ve zrušených. Potřebujeme-li u nich pracovat s klasifikací, zpřístupníme je tlačítkem se symbolem EU (kruh hvězd v modrém poli) v hlavním panelu nástrojů (vedle tlačítek pro nastavení filtru, řazení atd.).

Podrobnější návod naleznete na: Vzdělávání žáků podle § 38

Klíčová slova

povinná docházka docházky zahraničí mentálně postižené mentální postižení individuální § 38 41 42