ZN0083

zařazení tříd SŠ k jednotkám SOŠ a SOU

9/11/2006

Krátce

Od letošního roku jsme SŠ (s jedním IZO) místo původních SOŠ a SOU (se dvěma různými IZO). K jaké jednotce máme třídy nově přiřadit?

Popis

Budete-li u některých tříd i nadále evidovat zameškané hodiny v odborném výcviku, učitele OV atd., ponechte je pod jednotkou SOU (chování programu v tomto směru ovlivňuje právě zařazení třídy k jednotce).
Pouze v případě, že žádná třída odborný výcvik nemá, zařaďte je všechny pod SOŠ.


Jednotky je třeba vybrat v Parametrech systému Bakaláři na záložce Údaje školy – organizace, Další údaje pomocí tlačítka přidat/zrušit na řádku Jednotky.
Přiřazení třídy k jednotce provádíme ve Společném prostředí, v nabídce Datové soubory, Třídy.

Klíčová slova

SŠ jednotka jednotky jednotkám SOŠ SOU OV odborný oborného výcviku