ZN0085

výkaz hodin nad základní úvazek označených v rozvrhu dodatečně

9/9/2006

Krátce

Ve výkazech suplování jsou nadúvazkové hodiny až v týdnu od 18.9. (způsobeno zřejmě uložením těchto změn rozvrhu pro suplování s datem platnosti od 18.9.) Jak zobrazit nadúvazkové hodiny od začátku září?

Popis

Suplování vychází z dat, která byla modulem Rozvrh uložena pro období od zvoleného data dále. Změny rozvrhu nelze ukládat zpětně do období, v němž jsou už zadány absence a suplování.
Je tedy třeba postupovat následovně:
  a) v nabídce Data v modulu Suplování zvolit Rušení suplování (v tomto případě od 4.9.2006)
  b) pak v modulu Rozvrh uložit data pro suplování od 4.9.2006.
  c) v Suplování zadat vše znovu (podle výpisů pro jednotlivé dny)

Klíčová slova

výkazy úvazek nadúvazkové nadúvazkových dodatečně zpětně