ZN0086

nulový či nesprávný počet žáků ve Společném prostředí (oproti stavu ve třídách v modulu Evidence)

9/11/2006

Krátce

V některých třídách je ve Společném prostředí uveden jiný počet žáků než v Evidenci.

Popis

Ve Společném prostředí je třeba po změnách v Evidenci (přeřazení, odchod žáků apod.) počty znovu vygenerovat.
V nabídce Datové soubory, Doplnění počtů..., Automatické...

Klíčová slova

počet počty žáků třídách třídy