ZN0090

co má obsahovat položka část školy

10/1/2010

Krátce

Jakou hodnotu má obsahovat položka část školy, která se nově objevila ve výkazech ze školních matrik?

Popis

Tato položka byla do Bakalářů zavedena na základě požadavku z ÚIV. Po sloučení více částí  školy pod jedno IZO (např. SOU a SOŠ) by ve výkazech chyběla informace, ke které části školy žák přísluší.
Pokud škola nemá více částí, v položce část má být hodnota 01.
Potřebuje-li škola své části rozlišovat, stanoví další hodnoty 02,03 atd. (správné vyplnění položky pro konkrétní části školy doporučujeme konzultovat na ÚIV).

Klíčová slova

část jednotky jednotka školy UIV ÚIV