ZN0091

doplnění hodnoty do číselníku (např. zdravotních pojišťoven)

9/11/2006

Krátce

Jak do číselníku (např. zdravotních pojišťoven) doplnit další.

Popis

Hodnoty číselníku zdravotních pojišťoven nalezneme v Evidenci na kartě žáka v osobních údajích v kolonce zdravotní a ostatní údaje. Povolením tlačítka editace poklepáním do kolonky zdravotní pojišťovna a současným stiskem kláves Ctrl + O. Pak lze záznamy v číselníku editovat, rušit, přidávat nové tlačítko +  (po stisku Ctrl + N).

Klíčová slova

přidat doplnit doplnění hodnoty číselníku zdravotních pojišťovna pojišťoven pojišťovny VZP