ZN0093

do karty žáka se nezapíše celý název z číselníku státního občanství

9/25/2006

Krátce

Jak řešit problém se státním občanstvím, pokud se po výběru z číselníku nezapíše do karty žáka celé (např. Spojené království Velké Britanie a Severního Irska).

Popis

V modulu Evidence, v nabídce Správce volte Změna struktury - zde prodlužte položku ST_PRISL.

Klíčová slova

státního občanství