ZN0094

výstup tiskových sestav do souboru formátu rtf, doc, xls, xml, pdf, html, ascii,

9/21/2011

Krátce

Jak udělat výstup tiskové sestavy do souboru pro další zpracování v textovém či tabulkovém editoru (pomocí tlačítka export na médium to nelze).

Popis

Tlačítko export na médium slouží pro přenesení upravené či uživatelem vytvořené sestavy do jiné instalace programu (sestavy jako jakéhosi mustru).

Pokud chceme do souboru přenést výstup sestavy (včetně dat žáků atd.), je třeba nastavit směrování v části Parametry výstupu a editace. Zde místo standardně předvoleného směrování na tiskárnu vybereme z rozvinuté nabídky odpovídající formát textového souboru.
Není-li některý z formátů přístupný (např. xls), v Parametrech systému Bakaláři na záložce Cesty je třeba nastavit cestu k editoru (k Tabulkovému procesoru, použít lze tlačítko pro vyhledání).
Pro výstupy do XLS preferujeme sloupcové seznamy, okno procházet či pohledy, alternativně export do... v nabídce Data. V sestavách-reports pak výstup do RTF, který do Excelu přeneseme přes schránku.

Klíčová slova

export tiskové tiskových sestavy sestav souboru formátu rtf, doc, xls, pdf, html, ascii