ZN0095

v modulu Třídní kniha se při zadávání absence neobjevuje rozvrh žáka

9/26/2006

Krátce

Při zadávání průběžné absence v modulu Třídní kniha není zobrazen rozvrh žáka, je prázdný.

Popis

Modul Třídní kniha navazuje na data rozvrhu a suplování. Je to z toho důvodu, aby zadání absence probíhalo co možná nejjednodušším způsobem, zejména také proto, aby bylo možné zjišťovat absenci v jednotlivých předmětech (i s ohledem na změny v rozvrhu způsobné výměnami hodin, odpadlými hodinami apod.).
Pravděpodobně nebyla uložena data rozvrhu pro modul Suplování. Uložení je třeba provést i v případě, že tento modul není používán (informace o absenci v předmětech budou v tomto případě částečně zkreslené).

Klíčová slova

třídní kniha absence rozvrh