ZN0102

změna rozvrhu v průběhu školního roku

3/25/2010

Krátce

Jakým způsobem postupovat při změně rozvrhu v průběhu roku (např. v případě dlouhodobé nemoci nebo odchodu učitele, dejme tomu od 1.2.).

Popis

V rozvrhu nejprve přejmenujeme variantu s dosud platným rozvrhem (např. na „platný do 31.1.“). Pak je třeba tuto variantu uložit ještě do varianty další (v názvu uvést „od 1.2.“).
Změnu úvazků provádíme ve Společném prostředí.
Chceme-li zachovat stav úvazků před změnou (je to důležité pro uchování informace o vyučujících v jednotlivých pololetích, pro možnost návratu k původním úvazkům po uschopnění učitele apod.), založíme nové úvazky v nabídce datové soubory, parametry tvorby úvazků, v kolonce „platnost od“ zvolíme „nové“, zadáme datum 1.2.a necháme do nich načíst původní úvazky, vzhledem ke kterým budeme dělat změny.
Po provedení potřebných změn samozřejmě necháme uložit pro modul Rozvrh.
Poznámka: pokud úvazky učitele někdo přebírá, není vhodné je rušit a znovu zadávat (ztratila by se jejich vazba pro nasazení hodin v rozvrhu, pro třídní knihu, zadání průběžné klasifikace atd.), lepší je použít převedení úvazků na.. v kartě učitele.
Při načítání rozvrhu zvolíme variantu s názvem „od 1.2.“ i úvazky od 1.2.
Provedeme změny v rozvrhu (program se pokusí ponechat hodiny na původních místech, pokud je samozřejmě nepřevzal učitel, který ve stejném čase učí), při ukládání dat nakonec zatrhneme uložit pro suplování a doplníme datum 1.2.

Klíčová slova

změna změny rozvrhu úvazky úvazků