ZN0103

klíč KeyFieldList tabulky není jedinečný

1/18/2007

Krátce

Program ohlásil chybu „klíč definovaný pomocí vlastnosti KeyFieldList tabulky zaciznm není jedinečný“.

Popis

V modulu Evidence v nabídce Správce spusťte Ošetření a nápravu dat.

Klíčová slova

KeyFieldList