ZN0108

vytvoření aplikací v modulu Bakalář (inventarizace, přijímací zk., knihovna..)

10/22/2010

Krátce

Kde se spouští Inventarizace (resp. Knihovna, Zápis do 1.roč., Přijímací zkoušky, Spisová služba, Úrazy).

Popis

Uvedené moduly jsou speciálními databázovými aplikacemi v části Bakalář. Programy se tedy spouštějí pomocí ikony Obecná evidence Bakalář (modrý šestiúhelník).
Dále je třeba založit aplikaci požadovaného typu (může jich být obecně více, např. žákovská a učitelská knihovna, inventáře kabinetů, sbírek apod., přijímací řízení pro jednotlivé roky atd.).
Aplikaci zakládáme stiskem tlačítka s plus, zadáním adresáře a popisu, definicí typu a stanovením přístupových práv pro jednotlivé pracovníky či skupiny dle funkce.
Dále pak s vybranou založenou databází pracujeme po stisku tlačítka „Vstup do aplikace ..“.
Analogicky lze použít též aplikace dodávané jako doplňky pro modul Bakalář (viz http://www.bakalari.cz/Static/doplnky).

Klíčová slova

inventarizace přijímací zkoušky zápis knihovna úrazy spisová služba spisovka pošta pošty založení