ZN0111

odchod tříd maturitního ročníku (v suplování, třídní knize)

5/14/2015

Krátce

Jak v suplování nejlépe vyřešit odchod tříd maturitního ročníku, aby se uvolnili vyučující a učebny, aby se však učitelům nevypisovaly odpadlé hodiny v těchto třídách (po odchodu maturantů jsou tyto údaje nadbytečné, znepřehledňují výpis změn v ostatních třídách). Jak postupovat v elektronické třídní knize.

Popis

Třídy, které nemají výuku dle rozvrhu (tedy už od „svatého týdne“), označíme absencí (Mat – maturity). Tím se uvolní vyučující v těchto třídách i učebny jimi původně obsazené.
Aby se vyučujícím nezobrazovaly informace o odpadlých hodinách v maturitních třídách, lze využít filtr na zobrazovaná data, který se definuje v nabídce data (nastavuje se tamtéž, případně při vstupu do programu nebo pak vlevo nahoře pod nabídkou).
Tisk třídní knihy ukončíme posledním dnem docházky (s poznámkou o ukončení studia maturitního ročníku). Žáci, kteří nebyli připuštěni k maturitě, mohou být pro evidenci zbytku docházky v daném školním roce přeřazeni do jiné třídy (nabídka data - obsazení jednotlivých skupin).

Klíčová slova

suplování bez odpadlých odpadlé hodiny maturitního ročníku maturitních ročníků