ZN0113

závěrečné zkoušky v náhradním či opravném termínu

9/29/2011

Krátce

Jak zapsat výsledky opravné zkoušky a vytisknout vysvědčení o závěrečné zkoušce studentovi, který koná zkoušku v opravném termínu (není již v aktuálním stavu, byl vyřazen do souboru bývalých žáků - absolventů).

Popis

V modulu Evidence v nabídce prostředí, aktuální soubor žáků zvolíme bývalí žáci – absolventi roku, kdy žák ukončil studium bez závěrečné zkoušky.
Vyhledáme kartu žáka (nebudeme žáka nikam přenášet, potřebné úkony provedeme zde).
Poznámka: V modulu pro rozpis maturitních zkoušek se absolventi bez závěrečné zkoušky nabízejí, lze je přiřadit k libovolné třídě.

Opravnou závěrečnou zkoušku zadáme na záložce matrika, současné vzdělání, tlačítkem závěrečné zkoušky. Pro zadání opravné zkoušky je vhodné použít tlačítko vytvořit kopii aktuálního záznamu, neboť součástí záznamu o opravné zkoušce musí být všechny předměty (i úspěšně absolvované v předchozím termínu s původním prospěchem).
V kopii záznamu doplníme datum, opravíme klasifikaci v opravovaném předmětu a též druh zkoušky (už nebude v řádném termínu), průměr a celkový prospěch.
Zpravidla je dále třeba změnit údaje o předsedovi komise, případně třídním učiteli. Provádí se v aktualizaci předmětů pro závěrečnou zkoušku [tlačítko dole uprostřed „definice předsedů a třídních…(liší-li se od třídních ve třídě)“].
Zadané údaje zkontrolujeme na záložce známky, odkud lze vysvědčení žáka také hned vytisknout.

Poznámka: Na záložce Matrika – Současné vzdělání ponecháme původní datum i kód ukončení studia „ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky“ (vztahuje se k datu ukončení docházky na školu, úspěšná závěrečná zkouška v opravném termínu na této skutečnosti nic nemění).

Klíčová slova

závěrečná zkouška závěrečné zkoušky vysvědčení opravný opravném náhradním termínu absolventa absolventů absolventovi