ZN0114

prodloužení položky (např. JMENO) v datové struktuře

4/7/2015

Krátce

Jak prodloužit položku jméno (např. potřebujeme-li zapsat Konstantin Konstantinovič).

Popis

V modulu Evidence, v nabídce Správce volte Změna struktury - zde nastavte pro položku JMENO potřebnou délku.

Poznámka: Víceslovná jména (či příjmení) oddělte pevnou mezerou.

Klíčová slova

změna prodloužení prodloužit délka délku délky položka položku položky jméno jména jménem