ZN0115

rozšíření struktury dat o další potřebné pole

5/28/2007

Krátce

Jak k datům žáků přidat novou potřebnou položku (např. variabilní symbol pro tisk složenek, když nechceme používat rodné číslo).

Popis

V modulu Evidence, v nabídce Správce zvolíme Změna struktury - zde vložíme položku (nejlépe na konec), ve sloupci položky zadáme její označení (např. VARIABIL_S), nastavíme typ (v uvedeném příkladě znaková) a délku.

Klíčová slova

změna změny rozšíření rozšířit doplnění doplnit struktura struktury vložit pole položka položku položky