ZN0118

školní vzdělávací program

10/2/2013

Krátce

Kde se zadává školní vzdělávací program pro třídy (resp. části tříd dle oboru) případně pro jednotlivé žáky.

Popis

Školní vzdělávací programy se zadávají v „Parametrech systému Bakaláři“ na záložce „Údaje školy – organizace“.


V případě, že se celá třída vyučuje podle jednoho vzdělávacího programu, lze tento přidělit třídě (ve „Společném prostředí“, v nabídce „Datové soubory“, „Třídy“).
Správnost údajů zkontrolujte též v historii tříd (zejména při opožděném zadání v průběhu školního roku).

U víceoborových tříd (s různými vzdělávacími programy v těchto oborech) je vhodné jednotlivé vzdělávací programy přiřadit k oborům studia.

Obory studia se definují v „Parametrech systému Bakaláři“ na záložce „Údaje školy – organizace“ (důležité je zejména vyplnění sloupců KKOV, název, jazyk, kód).
Obory se pak přiřazují jednotlivým žákům na „Kartě žáka“ (zde lze číselník oborů rovněž editovat po stisku Ctrl O). Správnost údajů o oboru studia zkontrolujte též v historii žáka.
(obory na ZŠ viz: http://www.bakalari.cz/ZN0120)

Má-li některý žák odlišný vzdělávací program od zbytku třídy, zadání ŠVP provedeme na vložením odpovídajícího záznamu „Kartě žáka“, záložce „Matrika“ - „Specifické údaje-záznamy“.

Klíčová slova

školní vzdělávací