ZN0119

pořadí předmětů v katalogovém listu, na vysvědčení atd.

1/28/2015

Krátce

Jak zařídit, aby se na vysvědčení, na němž nejsou předtištěny názvy vyučovacích předmětů (např. bianko), předměty vypisovaly v požadovaném pořadí. (Dokud byly na vysvědčení předměty předtištěny, známky se psaly k jednotlivým předmětům ve správném pořadí.)

Popis

Pokud lze použít stejné pořadí předmětů pro celou školu, stanovíme toto pořadí u předmětů (ve Společném prostředí, datové soubory, předměty, tlačítko "pořadí pro aktualizaci předmětů u žáků"). Většinou to možné je, i když jsou v různých třídách předměty trochu odlišné (na ZŠ prvouka, vlastivěda a přírodověda na 1.stupni, které na druhém stupni nahradí D, Ov,Z, F, Př atd.)
Při uložení nového pořadí předmětů nabídne program provedení změny v katalogových listech žáků vybraných tříd.

Nelze-li stanovit pořadí, které by vyhovovalo všem třídám, definujeme jej pro jednotlivé třídy v učebních plánech (u víceoborových tříd lze nastavit různé pořadí pro žáky odlišných oborů).


Individuálnímu nastavení pro jednotlivé žáky v aktualizaci předmětů se pokud možno vyhneme. Je to nejvíce pracné a nejméně přehledné.

Klíčová slova

řazení pořadí seřadit předměty předmětů