ZN0123

obnovení záznamu o žákovi (z archivního ZIP souboru, z „kompletu školního roku“ apod.)

9/27/2007

Krátce

Evidence se ztratil žák (není ani ve stavu ani v souboru bývalých žáků). Našli jsme jej pouze v „kompletu minulého školního roku“. Jak jej odtud obnovit. Případně jak jej obnovit z archivního ZIP souboru.

Popis

V první řadě zkontrolujeme, zda záznam o žákovi nemá jen příznak zrušení. V modulu Evidence v nabídce „prostředí“ zvolíme „přístupné i věty s příznakem zrušení“ a dáme vyhledat.
Zda nebyl žák vyřazen do bývalých zjistíme pomocí nabídky „prostředí“ „aktuální soubor žáků“ „bývalí žáci – absolventi dle vyhledání konkrétního žáka“.
Pokud se záznam o žákovi z nějakého důvodu skutečně ztratil, obnovíme ho prostřednictvím nabídky „nástroj“ „nadstavbové-vlastní programy“, import vybraných žáků ze záložního souboru“.
Nastavíme cestu k záložnímu ZIP souboru (se soubory zaci.dbf, zaciznm.dbf, zacisum.dbf…). Použít lze klasické zálohy vytvořené archivačním modulem, fullyear.zip z adresáře EVID\ABSOLV\absRRRR (tedy v „kompletu školního roku“) apod.
Z nabídky pak vybereme požadovaného žáka a provedeme import dat.
Poznámka: Žáky omylem vyřazené do souboru bývalých žáků – absolventů přenášíme zpět procedurou „přenos žáků…“ v nabídce „nástroj“ „nadstavbové-vlastní programy“ (viz: http://www.bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0020).

Klíčová slova

ztráta ztratil zmizel žáka žákyně komplet minulý, minulém, minulého obnovit