ZN0124

po importu dat na ÚIV nesouhlasí počty v tabulkách

11/11/2010

Krátce

Úspěšně jsme importovali data z matrik (v XML souboru) na server UIV. Na stránkách ÚIV jsme vygenerovali statistický výkaz (S3-01, S8-01,..). Nesouhlasí však počet v oddíle .. řádku .. a sloupci ... Jak postupovat dál.

Popis

Jelikož byla data úspěšně importována, neobsahují formální nedostatky. Předaný soubor XML však může osahovat faktické chyby, které je třeba najít a opravit.

Vstoupíme proto opětovně do procedury Sestavy, Výstupy pro UIV, Generování XML pro elektronické předávání z matrik a zde v náhledu vygenerovaných záznamů  zkontrolujeme, zda údaje v záznamech pro elektronický sběr dat odpovídají skutečnosti.

a) Pro kontrolu počtů slouží statistiky, které vytvoříme stiskem tlačítka "suma" v dolním panelu nástrojů nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na popisku odpovídající položky. Vykáže-li statistika v dané položce nesprávný počet, použitím tlačítka pro zobrazení žáků nebo vytištěním (resp. v náhledu tisku) zjistíme, kteří žáci rozdíl způsobují.b) Pak přistoupíme ke kontrole jednotlivých záznamů. Vlevo nahoře vybereme žáka, do jehož záznamů chceme nahlédnout, a vpravo nahoře nastavíme (v rozbalovacím tlačítku) požadovaný časový interval (údaje z matriky se předávají průběžně - několik záznamů pro každého žáka za rok - pro kontrolu shody s výkazy S3-01, S8-01,... jsou důležité záznamy s platností od 1. září). V dialogu zkontrolujeme hodnotu příslušné položky (odpovídá-li v daném období skutečnosti).
Budou-li se Vám tyto záznamy jevit jako správné, problém řešte spíše s ÚIV (matrika@uiv.cz).
V opačném případě se pokuste najit důvod, proč se z údajů v kartě žáka (resp. z údajů třídy, do níž patří) záznamy pro elektronický sběr vygenerovaly nesprávně, případně kontaktujte telefonicky naši poradenskou službu.

Poznámka: Před generování výkazů zkontrolujte datum aktualizace programu (v titulku okna). Pokud je starší 14 dní, raději si stáhněte aktualizaci z www.
Pro stažení použijte spouštěcí ikonu Aktualizace z www (po instalaci ikon na ploše ve složce Bakaláři 32bit nebo v nabídce Start, Všechny programy, Bakaláři 32bit).

Klíčová slova

importu ÚIV UIV S3-01 S8-01 S9-01 S10-01 chybný chybné počet počty žáků výkazy výkazech tabulka tabulky tabulkách