ZN0127

zákonný zástupce žáka

11/7/2013

Krátce

Jak zadat zákonného zástupce žáka, jak evidovat informace o více osobách (pěstouni plus biologičtí rodiče apod.), komu adresovat korespondenci.

Popis

V první řadě je třeba uvést, že označení jednoho z rodičů zákonným zástupcem neznamená, že druhý rodič zákonným zástupcem není. Výběr pouze upřesňuje, komu bude adresována oficiální korespondence.

Zletilí studenti jsou zákonnými zástupci sami sobě, program se vůči nim chová dle nastavení parametru ZakonZast-18let (v souboru bakalari.ini):
=0 striktně dle nastavení na záložce rodiče
=1 u dospělých žáků se korespondence generuje přímo na jejich adresu i přes nastavení zákonný zástupce matka, otec či jiná osoba (výchozí nastavení)
=2 při dovršení 18 let se studentům automaticky nahrazuje položka ZAKON_ZAST hodnotou sám sobě

Údaje o zákonných zástupcích lze zjistit nahlédnutím do záložky rodiče, kde je možné uvést údaje až o třech osobách, případně nastavit hodnotu sám sobě.
Např. rodič (označený jako zákonný zástupce), druhý rodič a jako třetí současný manžel matky (resp. současná manželka otce) starající se o dítě. (Může být dokonce vyznačeno, že druhý biologický rodič byl soudně zbaven práva na informace o dítěti.)
Nebo např. oba rodiče a babička, u které žák bydlí. Nebo oba pěstouni (přestože nejsou zákonnými zástupci) a jako třetí stanovený zákonný zástupce dítěte.
Další osoby lze případně evidovat na záložce poznámky (v posledním uvedeném příkladu by to mohli být ještě třeba biologičtí rodiče).


Výstupní sestavy byly záměrně připraveny s tiskem pouze jednoho zákonného zástupce (právě s ohledem na školský zákon a zákon o rodině):
·  např. par. 28) …jméno a příjmení zákonného zástupce (nikoli ..ých ...ů), místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení…
·  nebo par. 21) …na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost… (mají právo, škola nemá povinnost informovat automaticky všechny - vyplývá ze zákona o rodině)
Školy přesto většinou evidují údaje o dvou zákonných zástupcích (aby v případě potřeby kontaktovali např. druhého rodiče). Z tohoto důvodu existují některé sestavy v úpravě pro tisk údajů obou rodičů (resp. jiného zákonného zástupce plus první další osoby).

Klíčová slova

zákonný zákonného zástupce rodiče otec otce matka matku pěstouni sám sama sobě