ZN0131

rozvrh pro dálkové studium

9/5/2008

Krátce

Jak udělat rozvrh pro dálkové studium, je-li výuka např. jednou za čtrnáct dnů v pátek odpoledne a v sobotu, ovšem pokaždé podle jiného rozvrhu (stanoven je pouze počet hodin za pololetí).

Popis

Po sestavení rozvrhu denního studia doplníme do úvazků hodiny dálkového studia. Počet za pololetí zadáme např. jako za periodu (musíme si být vědomi toho, že týdenní součet úvazků bude pak touto hodnotou zkreslen).

Do rozvrhu denního studia hodiny dálkařů nasazovat nebudeme (výuka nebude stejná). Pomocí blokování učitelů (už před tvorbou rozvrhu denního studia) jen zajistíme, aby v odpovídající dny byli vyučující dálkového studia k dispozici. Pro uvedený příklad navíc rozšíříme interval dnů o sobotu (v nabídce konfigurace, konfigurace zobrazení).

Hodiny dálkového studia budeme zadávat až v modulu Suplování do konkrétních dnů. Ve změnách rozvrhu třídy nasadíme připravené lístky (dle zadaných úvazků). Při nasazení umístíme vyučovací hodinu do učebny a zadáme druh suplování (v nabídce konfigurace - druhy suplování můžeme pro odlišení hodin dálkového studia definovat zvláštní druh).

Poznámka:
Pro rozvržení výuky dálkového studia lze využít modul Rozvrh následujícím způsobem. Uděláme kopii instalace Bakalářů, v ní definujeme pro měsíce únor-květen čtyři cykly U,B,D,K, úvazky zadáme v počtu za pololetí = za periodu, výuku pak rozvrhneme do dnů Po-1.pátek v měsíci, Út-1.sobota, St-3.pátek a Čt-3.sobota v měsíci (v konfiguraci - zobrazení opravíme názvy dnů např. na 1P, 1S, 3P, 3S a snížíme rozsah na 4 dny).

Klíčová slova

rozvrh dálkaři dálkařů dálkové