ZN0135

opravné zkoušky

2/24/2014

Krátce

Jak řešit opravné zkoušky či prodloužený termín klasifikace na konci roku resp. pololetí, aby v datech žáků zůstala informace o původně nehodnocených předmětech a nedostatečných.

Popis

V první řadě je třeba říci, že opravené známky lze zadat běžným způsobem, tedy bez generování opravných zkoušek (vhodné v případě menšího počtu opravných zkoušek).

Chceme-li zachovat veškeré informace o opravných zkouškách (původní hodnocení, datum a výsledek zk.) v přehledné podobě, můžeme postupovat následovně:

Po zadání pololetní klasifikace necháme vygenerovat opravné zkoušky (v nabídce "Správce-Generování opravných zkoušek") a určíme datum konání jednotlivých zkoušek (víme-li, že žák zkoušku konat nebude, datum nevyplňujeme).
Pomocí tlačítka "doplnit řádky z klasifikace.. " lze kdykoliv aktualizovat dodatečně zapsané nehodnocení v předmětech či nedostatečné.
Pak třídní učitelé zapíší známky z opravných zkoušek v "kartě žáka" na záložce "Oprav. zkoušky" tak, aby zde zůstala úplná  informace včetně opraveného hodnocení.
Pokud by přepsali hodnocení v zápisu známek, původní známky by v záznamech o opravných zkouškách sice zůstaly, chyběly by zde však údaje o opravených známkách.
Po zápisu všemi vyučujícími je třeba opravenou klasifikaci přenést do Evidence (v nabídce "Správce-Generování opravných zkoušek" pomocí tlačítka "Aktualizovat ze sloupců výsledná a datum známku a datum vydání vysvědčení") a nechat znovu vyhodnotit celkový prospěch (případně před tiskem vysvědčení).

Další možností je ještě generování dat do aplikace "Opravné zkoušky" (z nabídky "Správce-Generování opravných zkoušek") a případný zápis údajů zde, s možností přenesení dat zpět do Evidence (vhodné pro případ, když počet opravných zkoušek je řádově mnoho desítek či více).
 
Prodloužení termínu opravných zkoušek viz: http://www.bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0156 

Klíčová slova

opravná opravné opravných zkouška zkoušky zkoušek