ZN0138

jak evidovat zdravotní postižení, individuální plány, požadavky na zvýšené výdaje atd.

10/4/2010

Krátce

Kde se v programu zadává zdravotní postižení, vývojové poruchy učení a chování, požadavky na zvýšené výdaje, individuální vzdělávání a jiné způsoby plnění školní docházky apod.

Popis

Pro zápis specifických údajů slouží tlačítko na kartě žáka – záložce matrika (vpravo nahoře). Při vkládání záznamu vybereme z číselníku požadovaný údaj, zapíšeme dobu platnosti a dále případně upřesníme.
Stejně tak je třeba explicitně v samostatném záznamu uvést, pokud má žák individuální vzdělávací plán dle § 18. Vedle období je třeba vyplnit i důvod. Že je ale důvodem zdravotní postižení resp. mimořádné nadání nestačí vyplnit jen zde, souběžně musí být vložen i záznam o zdravotním postižení (s upřesněním druhu, viz výše) resp. o mimořádném nadání.
Analogicky je také třeba zadat plnění povinné školní docházky dle § 38 resp. §50.

Poznámky k vyplnění "datum platnosti do":
Doporučujeme "datum platnosti do" pokud možno nevyplňovat, neboť v 90% případů stav trvá po celou dobu studia. Záznamy je třeba ukončit jen tehdy, když důvod pomine (stává se např. u vývojových poruch, když rodiče v dalším roce nezajdou do PPP).
Pokud je "datum platnosti do" vyplňováno (přesně na základě posudků z PPP), pak při prodlužování platnosti doporučujeme v původním záznamu jen opravit "datum platnosti do". Opakované vkládání totožných záznamů (např. vždy na rok) snižuje přehlednost a zvyšuje pracnost při opravách chyb.
Při ukončení studia "datum platnosti do" u žáků nevyplňujeme, je to zcela zbytečná práce.

Klíčová slova

postižení vývojové poruchy individuální plán plnění školní docházky požadavek požadavky zvýšené výdaje inegrace integrovaný inegrovaného inegrovaní