ZN0139

evidence žáků přípravných tříd základní školy

10/8/2008

Krátce

Jak zajistit, aby žáci přípravných tříd základní školy nebyli zahrnuti do elektronického sběru dat z matrik (ani do statistických výkazů generovaných v programu Bakaláři).

Popis

Žáky přípravných tříd není nutno v programu evidovat (při elektronickém sběru dat na ÚIV formou předávání XML souboru se nevykazují).
Jsou-li v Evidenci zapsáni, musíme naopak zajistit, aby byli ze sběru dat vyčleněni.
Dosáhneme toho následujícím způsobem.

Při generování XML souboru (v nabídce sestavy - výstupy pro ÚIV…) se v dialogu „Parametry generování …“ zaškrtává, které části školy (IZO, jednotka, část školy) budou do souboru zahrnuty.
Přípravné třídy tedy budeme moci ze zpracování vyčlenit, pokud u nich vyplníme ve Společném prostředí, v nabídce Datové soubory, Třídy (aktuální stav i historie tříd) fiktivní IZO např. „000 000 000“, jinou část školy např. „09“ nebo jednotku „jiná škola“ (tu je třeba případně doplnit v Parametrech systému Bakaláři).
 
Poznámka: U přípravných tříd je dále důležité, aby byl vyplněn nultý ročník.

Poznámka k zápisu dat: Pro žáky přípravných tříd není (přirozeně) v číselnících řady položek adekvátní nabídka  (zejména záložka Matrika, současné a předchozí vzdělávání).
Na konci školního roku doporučujeme žáky, kteří nenastoupí do 1. ročníku ZŠ, fyzicky zrušit. Naopak u těch, kteří do 1. ročníku nastoupí, vyplníme výše zmíněné údaje, zejména zapíšeme datum zahájení (1.9. roku, kdy se žák stává žákem 1. ročníku).

Klíčová slova

přípravná přípravné přípravných třída třídy