ZN0151

chyba při přejmenování souboru ...\APP32\sqltran2.dll

11/11/2009

Krátce

Čím je způsobeno, že se při aktualizaci z www zobrazí chybová zpráva: "Chyba při přejmenování souboru ...EVID\APP32\sqltran2.dll na soubor ...EVID\APP32\sqltran2.bak".

Popis

Provádíme-li aktualizaci programu z www, nesmí být spuštěna Evidence ani žádný z modulů Suplování, Třídní kniha, Rozvrh apod. (využívající pro svůj běh podpůrnou knihovnu sqltran2.dll). Má-li někdo z uživatelů některý modul spuštěn, aktualizaci nelze úspěšně provést.Nejprve je třeba všechny uživatele odpojit, pak provést Aktualizaci z www znovu.
Zobrazení právě pracujících uživatelů nalezneme v Evidenci v nabídce správce – správa uživatelů. Ve stejné nabídce lze všechny uživatele dočasně odpojit a systém uvolnit.

Klíčová slova

chyba přejmenování sqltran2