ZN0154

překrývající se hodiny rozvrhu v době oběda

3/10/2010

Krátce

Jak řešit jiný začátek hodiny v době přestávky na oběd, když např. 4.hod končí v 11:40, část školy obědvá v čase 11:40-12:15 a 5.hod mají 12:15-13:00, zbytek má 5.hod 11:50-12:35 a oběd 12:35-13:10, 6.hod pak už pro všechny pokračuje od 13:10 do 13:55.

Popis

Výše uvedený režim oběda je ideální v případě vyšší týdenní dotace (31 a více hod). Podmínkou je, aby se všichni žáci stačili naobědvat v těchto dvou vymezených přestávkách. Výhodou je, že nejsou na oběd vynechávány celé hodiny, neprotahuje se tak zbytečně odpolední vyučování (musí však být dodržena požadovaná doba přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním). I šest hodin může být pro žáky lepší odučit 4 před obědem a 2 po obědě.
Rozvrh v tomto případě vytváříme souvisle, bez přestávky na oběd. Tu vložíme až do hotového rozvrhu následujícím způsobem (pro výše uvedený příklad).
Nejprve odsuneme o jednu hodinu dozadu všechny hodiny počínaje šestou (pomocí nabídky služby - hromadné akce… – posun… - od 6.hod včetně). Poté změníme v konfiguraci zobrazení označení hodin (5 na 5a, 6 na 5b, 7 na 6 atd.) a u hodin 5a a 5b nastavíme překrývající se časy. Nakonec přesuneme cca polovinu nasazené výuky z hodiny 5a na 5b, při tom dbáme na to, abychom dvouhodinové bloky nerozdělili přestávkou na oběd. Tímto způsobem zůstane v jedné z obědových přestávek také volno na oběd učitelů (odpovídající hodinu pak učitelům zablokujeme, aby nebyla obsazena ani při suplování).
Školy, které tento způsob přestávky na oběd zavedly, si jej velmi chválí. Odpadly jim problémy s dozory ve volných hodinách (většina žáků se v době přestávky přesune do jídelny, nemají zbytečný čas na zlobení), ale hlavně stovky žáků a desítky učitelů tímto způsobem získají týdně přibližně hodinu a půl času.

Klíčová slova

překrývající hodiny hodina rozvrhu přestávka přestávky oběda