ZN0155

změna týdenního cyklu v průběhu roku

2/9/2010

Krátce

Jak změnit týdenní cyklus v průběhu roku (např. na začátku kalendářního roku nebo po jarních prázdninách).

Popis

Týdenní cyklus lze nastavit v úvodním dialogu programu Suplování po stisku tlačítka kalendář. Jinou možností je nové uložení rozvrhu pro suplování s volbou požadovaného týdne.
V obou případech je podmínkou, aby v období po datu změny nebyly v Suplování zadány žádné absence ani změny rozvrhu (ty je případně třeba zrušit, nejlépe procedurou v nabídce data).

Klíčová slova

změna týdenního cyklu průběhu roku