ZN0155

změna týdenního cyklu v průběhu roku

12/15/2020

Krátce

Jak změnit týdenní cyklus v průběhu roku (např. na začátku kalendářního roku nebo po jarních prázdninách).

Popis

Týdenní cyklus lze nastavit v úvodním dialogu programu Suplování po stisku tlačítka kalendář. Je ale nezbytné, aby v suplování nebyly v daném týdnu zadány žádné změny rozvrhu. Už nastavené změny se musí odstranit přes funkci Data > Rušení suplování.
Jinou možností je nové uložení rozvrhu pro suplování s volbou požadovaného týdne. Tento druhý způsob se použije zejména, pokud je třeba v prvním lednovém týdnu opravit nastavení cyklu.

Klíčová slova

změna týdenního cyklu průběhu roku