ZN0158

komplet školního roku

11/25/2010

Krátce

K čemu slouží komplet školního roku. Jak v něm opravit chybné údaje.

Popis

Komplet školního roku je "zakonzervování" stavu na konci pololetí před přechodem na nový školní rok. Dále jsou do něj doplňovány jen klasifikační údaje z opravných zkoušek.
Jinak v něm nelze standardně (vstupem z Evidence) provádět žádné opravy.
Neberou se odtud žádné údaje pro sběr dat na ÚIV. Rovněž tisk vysvědčení realizujeme z "aktuálního stavu" nebo souboru "bývalých žáků - absolventů" (kde případně můžeme opravit chybné údaje).
Komplet školního roku slouží např. pro tisky přehledu prospěchu z konce roku.
Lze jej také v případě potřeby využít pro obnovení omylem smazaného záznamu žáka.

Klíčová slova

komplet