ZN0160

při importu dat na ÚIV chybné údaje u maturantů

11/25/2010

Krátce

Při importu dat na ÚIV se u maturanta, který složil zkoušku v září, vypisuje několik chybových hlášení.

Popis

Pokud student posledního ročníku neudělal maturitní zkoušku v řádném termínu (na jaře), přestává být žákem školy k 30. 6. V kódu ukončení musí mít zadáno "..bez předepsané zk." (i když pak v září student maturitu udělal).
V chybových hlášeních jsou velmi důležité údaje PLAT_ZAC a PLAT_KON.
Ve všech následujících případech je sice správně vyplněno datum ukončení 30.6., chybně je ale kód ukončení (úspěšné absolvování). Upravuje v evidenci na kartě žáka v záložce matrika.

RODC=9001019999, TRIDA=4.A, KOD_UKON=1, UKONDAT=30.06.2010, VYSLCELK=3, PLAT_ZAC=01.07.2010, PLAT_KON=08.09.2010
č. ch.: 690, text: Když ukončil s úspěšným absolvováním, výsledek zkoušky musí být 1 (prospěl) nebo 2 (prospěl s vyznamenáním).

RODC=9001019999, TRIDA=4.A, KOD_VETY=4, DRST=41, ZKDAT=18.05.2010, KOD_ZK=2, KOD_OPAK=1, VYSLCELK=3, SERIE_V= , CTISK_V= , PLAT_ZAC=01.07.2010, PLAT_KON=08.09.2010
č. ch.: 1530, text: Když je kód věty 4 (absolvent), musí mít vyplněno vše o maturitní zkoušce pro druh vzdělávání střední s matur.zkouškou.

RODC=9001019999, rocnik=4, trida=4.A, OBOR=3641M001, FST=10, DELST=40, kod_vety=4, plat_zac=01.07.2010, plat_kon=08.09.2010
č. ch.: 9005, text: Když je kód věty 4 (absolvent), tak věta nemůže mít vyplněno datum ukončení platnosti. Platnost vět u absolventů se neukončuje.

Klíčová slova

chyba chyby 690 1530 9005 když je kód věty 4