ZN0162

nastavení režimu editace

11/26/2010

Krátce

Po vstupu do Společného prostředí, modulu Bakalář (Inventarizace, Přijímací zkoušky atd.) nelze editovat údaje. Jak editaci zpřístupnit.

Popis

Editace údajů je po vstupu do programu standardně vypnuta, aby nedocházelo k neúmyslným změnám v datech, pokud do nich jen nahlížíme, tiskneme výstupní sestavy apod.
Chceme-li data měnit, doplňovat či rušit, editaci snadno zpřístupníme pomocí tlačítka v dolní části (Přepínač – prohlížet, editovat).
Prvotní nastavení hodnoty zapnout režim editace v kartě předmětů, tříd atd. ovlivníme v Parametrech systému Bakaláři (na záložce Evidence) nebo v parametrech jednotlivých aplikací modulu Bakalář (v nabídce Správce).
Doporučujeme ale ponechat standardní nastavení (režim edit při vstupu do karty nezapínat).

Klíčová slova

editace editovat